Els salaris dels directors augmenten mentre es congelen els dels treballadors

Evolució salarial

Aquest mes ICSA Grupo amb la col·laboració d’EADA Business School ha presentat l’informe de l’evolució salarial entre 2007 i 2018.

Durant aquests anys hem llegit infinitats de titulars informant al lector de la recuperació econòmica del país, disminució de la taxa de l’atur en comparació amb anys anteriors, augment del salari mínim interprofessional, etc.  Era d’esperar doncs, que aquest creixement econòmic impactés en l’increment retributiu dels treballadors millorant així les seves condicions sociolaborals.

No obstant, les conclusions salarials entre el 2017 i 2018 que se n’extreuen  tenint en compte 3 categories professionals són:

  • Els càrrecs directius augmenten 1.962€ anuals ingressant de mitjana 81.059€/any.
  • Els comandaments intermedis incrementen  1.072€ al seu salari,  ingressant de mitjana 41.507€ a l’any.
  • Els treballadors sumen 26€, quedant la seva retribució mitjana anual en 22.819€.

ELS TREBALLADORS PERDEN PODER ADQUISITIU, ELS DIRECTIUS NO.

Sembla que el repartiment d’aquest creixement econòmic no s’ha produït de forma igualitària. Aquells qui ocupen les posicions més altes són els que han registrat una major pujada salarial en l’últim any, en canvi les posicions més baixes tanquen el 2018 perdent un 0,3% de poder adquisitiu.

CATALUNYA EN SEGONA POSICIÓ

En referència a la geografia espanyola, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb els millors salaris per càrrecs de directius i comandaments intermedis. Pel que fa als treballadors, Catalunya perd un esglaó i es situa en tercera posició per darrera de Navarra i Madrid.