Prohibit circular amb bici per les voreres de Barcelona

Bicicleta Barcelona

Si el teu transport per anar a treballar és la bicicleta, atenció a la nova normativa de circulació.

Avui és el segon dia en que els ciclistes que circulen per voreres de menys de 5 metres d’amplada a la ciutat de Barcelona (gaire bé totes), podran ser multats entre 100€ i 500€.

Segons Adrià Gomila, director de Servei de Mobilitat, “Barcelona disposa d’una xarxa de carrils bici de més de 200km d’infraestructura per desplaçar-se per tota la ciutat. Explica que cal posar les bicis al seu lloc, a la calçada.”

Tot i que aquests primers dies de gener la Guàrdia urbana informarà al ciutadà dels canvis de la normativa, a finals de mes ja es començarà a multar als infractors.

Casos en que no queda prohibit circular amb bici per la vorera:

  • Acompanyar a un menor de 12 anys
  • Voreres de l’eixample entre les 22h i les 7h.
  • Que la vorera medeixi més de 5 metres i en deixi lliure 3