Servei de Consutoria en RRHH

Dur a terme un procés de selecció és una tasca que requereix temps i demana conèixer les actuals eines de reclutament. Aquestes eines canvien a la velocitat que ho fa la tecnologia, per tant  per estar al dia i arribar a captar el talent per la teva empresa cal estar constantment actualitzant-te en termes de RRHH.

El sector empresarial i el lloc de treball a cobrir determina l’estratègia del procés de selecció. Aquell pla d’actuació vàlid per una empresa possiblement no ho serà per una altra, fins i tot, dins d’una mateixa organització, segurament caldrà matisar el pla segon el lloc de treball.

És per aquesta complexitat que exercir com a seleccionador quan el teu rol quotidià en la organització no contempla aquestes tasques, es pot convertir en tot un costós repte. Costós en referència el temps de dedicació, esforços personals i dificultats en aconseguir els resultats desitjats.

Des de Job Dream Consulting hem dissenyat un servei de consultoria que pot ajudar-vos a assolir aquest repte. Mitjançant un anàlisi del context i una formació personalitzada a la persona encarregada de dur a terme el procés de selecció, s’aconseguiran els resultats esperats. A més, finalitzem el servei amb un acompanyament de mentoring per resoldre dubtes i assegurar-nos que el nou seleccionador ha adquirit les habilitats i competències necessàries per assolir l’èxit en la seva futura selecció de personal.

Autora: Adelina Agustí Malla (Directora de Job Dream Consutting)