S'ampliarà la paternitat a 16 setmanes

El Govern aprovarà, per Decret llei, un increment progressiu del permís de paternitat.  8 setmanes a la seva entrada en vigor, 12 a l’any 2020 i 16 al 2021.

Amb l’objectiu de garantir la igualtat de condicions laborals entre homes i dones, el Govern amplia per Decret llei el permís de paternitat per naixement o adopció d’un fill. Es preveu augmentar el permís a 8 setmanes al dia següent de la seva publicació al BOE, 12 a l’any 2020 i al 2021 s’igualarà al permís de maternitat gaudint tots dos progenitors de 16 setmanes.

PERMÍS RETRIBUIT I INTRANSFERIBLE

El permís serà retribuït al 100% i intransferible. De forma obligatòria,  es gaudiran les 6 primeres setmanes posteriors al naixement del fill a jornada completa i les 10 posteriors es podran distribuir durant el primer any del nadó a jornada completa o parcial. 

Es premiarà a aquelles famílies que reparteixin equitativament el permís de maternitat i paternitat ampliant 1 setmana més a cada progenitor gaudint així de 17 setmanes cadascun.

La llei també modifica el permís de lactància. Els dos progenitors tindran dret a absentar-se 1 hora o dues mitges hores, per cada jornada fins que el nadó compleixi els 9 mesos.

COM AFECTA AQUEST CANVI EN LA SELECCIÓ DE PERSONAL?

Segons EPA, a Espanya, el 96% de les reduccions de jornada són sol·licitades per mares front el 4% dels pares.

Socialment hem acceptat que la cura de la família recau sobre la dona. De fet, el 58% de les dones admet haver renunciat la seva progressió professional per conciliar feina i fills.

Els empresaris reconeixen aquesta realitat social i sovint valoren el gènere del candidat/a com una característica que afecta en la seva decisió final. Per tant,  no es pot confirmar que homes i dones participin per igual en el procés de selecció.

Per gestionar un procés de selecció en igualtat d’oportunitats per tots és imprescindible valorar-los en relació a les seves competències i habilitats per desenvolupar amb eficàcia les tasques del lloc de treball seguint els mateix paràmetres per dones i homes.

El canvi en el permís de paternitat i lactància aproparà les obligacions familiars als dos progenitors minimitzant així la distancia entre homes i dones davant un procés de selecció.