Totes les empreses estan obligades a registrar l'horari de feina dels seus treballadors

Des del 12 de maig,  el no compliment del registre podrà suposar una multa d’entre 626€ i 6.250€.

Control horari

Segons dades de la Encuesta de Población  Activa, cada setmana de 2018 es van realitzar 6,4 milions d’hores extraordinàries a tota Espanya. El 48% d’aquests treballadors declaren no haver-les cobrat i per tant, no haver-les cotitzat a la seguretat social.

Per controlar les hores reals de feina, s’obliga a les empreses a registrar l’inici i fi de la jornada laboral de tots els seus treballadors independentment de si ho fan a mitja jornada o jornada completa.

Cada organització, prèvia negociació amb el representant dels treballadors, podrà decidir el sistema de registre que millor s’adapti a les seves necessitats. En el cas de llocs de treball que es desenvolupin fora del centre de treball es proposa un registre de geolocalització. 

Caldrà conservar els registres durant un període de 4 anys. Durant aquest temps només els responsables de l’empresa autoritzats i el propi treballador podrà consultar la informació.

AVANTATGES I INCONVENIENTS

Le companyies  més perjudicades seran en la seva majoria petites i mitjanes empreses que ofereixen flexibilitat laboral o teletreball. Controlar les hores de feina en aquestes situacions pot ser més complex que en organitzacions amb horaris de feina molt definits i presencials al centre de treball.

En positiu, el control de la jornada dels treballadors comptabilitzarà les hores reals de feina i posarà sobre la taula les hores extraordinàries treballades. D’aquesta manera els treballadors podran reclamar la seva remuneració o compensació en descansos.

Els comentaris estan tancats.