El Salari Mínim puja a 900€

EL BOE PUBLICA LA PUJADA DEL SALARÍ MÍNIM A 900€ MENSUALS PEL 2019

El 21 de desembre durant el Consell de Ministres celebrat a Barcelona es va acordar pujar el salari mínim interprofessional a 900€ mensuals, 12.600€ anuals. Aquest canvi implica un increment del 22,3% respecte l’any 2018.

A la següent taula recollim l’evolució del SMI des de l’any 2000.

ANY

SMI MENSUAL

2000

424,80

2001

433,45

2002

442,20

2003

451,20

2004

460,50

2005

513,00

2006

540,90

2007

570,60

2008

600,00

2009

624,00

2010

633,30

ANY

SMI MENSUAL

2011

641,40

2012

641,40

2013

645,30

2014

645,30

2015

648,60

2016

655,20

2017

707,70

2018

735,90

2019

900,00

Es justifica aquesta pujada salarial com a prevenció de la pobresa laboral. No obstant, la pobresa laboral ja la tenim aquí, per tant no veiem aquesta acció com a prevenció sinó com a eina d’intervenció directa al problema actual.

Us presentem la pobresa laboral amb dades:

  • El 10% dels treballadors ingressen de mitjana 464€/mes amb contractes a temps parcial. Per tant, hi ha més d’1,5 milions de persones que tot i treballar tenen ingressos per sota del llindar de la pobresa.
  • El 20% dels treballadors ingressen de mitjana 700€/mes.

Així doncs, la radiografia actual del mercat laboral ens mostra que el 30%, és a dir, més de 3 milions dels treballadors tenen un salari que els converteixen en treballadors pobres.  

Si seguim dibuixant l’estat actual del mercat laboral observem la gran desigualtat salarial entre homes i dones. La següent taula mostra que la presència de les dones disminueix com major és la franja salarial (dades extretes de “l’informe de bretxa salarial 2018, UGT):

7 de cada 10 treballadors que cobren menys de 1.000€ són dones.

Des de Job Dream treballem per minimitzar les desigualtats socials, laborals i culturals. Ens sumem a una societat inclusiva que generi igualtat d’oportunitats!