Dubtes laborals dels treballadors davant l'ERTO i la crisi del COVID-19

Durant aquests últims dies, els treballadors ens hem vist enmig d’un escenari desconegut, imprevisible i difícil de gestionar. Aquest panorama on l’ERTO s’ha convertit en el salvavides de moltes empreses, és lògic que es generi incertesa sobre què pasarà a continuació. Així doncs, estem veient com la crisi del coronavirus va més enllà d’una crisi sanitària i afecta rotundament a empreses i treballadors.

Dubtes laborals

En aquest article us donarem resposta a aquests dubtes laborals i si necessiteu un major assessorament, podeu contactar directament a través del nostre correu electrònic.

La meva empresa ha iniciat un ERTO i en sóc treballador afectat. He de gestionar algun tràmit?

En aquest cas l’empresa et demanarà que signis una documentació on confirmes que t’han informat de l’ERTO i de les persones assignades com a representants dels treballadors. Aquestes representants rebran la memòria amb la justificació de l’ERTO.

Un cop signat, l’empresa comunicarà directament la teva baixa temporal per força major a la seguretat social i tramitarà “l’atur” amb les teves dades i compte corrent. No és necessari que tu et comuniquis amb el SEPE ni facis cap gestió.

Quant cobraré durant l’ERTO?

Tots els treballadors cobraran el 70% de la seva base reguladora fent una mitja de la cotització dels últims 180 dies. Sota cap cas, mentre estiguis a l’atur, cobraràs menys de 501,98 € ni més de 1.411,3€.

A partir de quina data començaré a cobrar l’atur i fins quan?

L’inici serà el dia després en que l’empresari hagi efectuat la suspensió temporal del teu contracte. I el cobraràs mentre sigui vigent l’ERTO.

Em poden reduir la jornada enlloc de suspendrem temporalment el contracte?

Si, l’empresari pot proposar tant la suspensió total de les hores de treball o bé un percentatge.

En el cas de la suspensió parcial, es pot reduir la jornada del treballador entre un 10% i un 70%. En conseqüència, l’empresa estarà obligada a retribuir la part proporcional de les hores treballades. I les no treballades quedaran compensades amb l’ingrés de la prestació de l’atur.

Posem un exemple. Un treballador que té un contracte a jornada completa  amb una nòmina mensual de 1.500€. Conseqüència d’un ERTO li redueixen les hores de treball a mitja jornada.  Tindrem doncs, una reducció del 50%. A final de mes aquest treballador cobrarà el 50% de la seva nòmina, 750€ per part de l’empresa. L’altre 50% ho percebrà de la prestació de l’atur, no obstant, hem de tenir en compte que la prestació és el 70% de la base reguladora. En aquest cas serà el 70% de 750€, 525€

Sóc un treballador afectat per un ERTO però no he cotitzat el mínim necessari per cobrar l'atur. Cobraré mentre duri l'ERTO?

Independentment del període de cotització, tots els treballadors inclosos en un ERTO, des de l’atur, cobraran el 70% del seu salari.

Quan m’han fet l’ERTO em trobava en reducció de jornada per cuidar els meus fills. Quant cobraré de l’atur?

En els casos de reducció de jornada per tenir cura dels fills, a efectes de l’atur, es tindrà en compte el 100% de la jornada i no la reducció.

Estic en quarantena per coronavirus. M’ha de pagar l’empresa o estic de baixa mèdica?

La Seguretat Social ho considera un accident per motius laborals, per tant rebràs la baixa mèdica i percebràs el 75% de la teva base reguladora.

L'empresa m’obliga a seguir treballant en el meu lloc de feina. Puc negar-m’hi?

No, no t’hi pots negar. Des de que es va declarar l’estat d’alarma es van identificar una sèrie de negocis a qui es prohibia tenir activitat. Si l’activitat de l’empresa on treballes no forma part d’aquests negocis, és l’empresari qui decideix continuar o no amb l’activitat. Si no t’hi presentes és pot entendre com una falta injustificada al lloc de treball.

Socorristes Catalunya

Em poden obligar a fer teletreball?

L’Estatut dels treballadors ens diu que qualsevol modificació del lloc de treball s’ha d’acordar entre el treballador i l’empresa, en cap cas imposar-lo.

Mentre estic en un ERTO, genero vacances?

No, mentre estàs a l’atur no cotitzes per generar vacances ni pagues extra. Però si que cotitzes a efectes de vida laboral.

Quant temps dura un ERTO?

No s’estableix el període de temps en que l’ERTO serà vigent. De forma genèrica, s’estableix un vincle entre la duració de l’ERTO i l’estat d’alarma o la recuperació de la plantilla front el COVID-19.

El treballadors temporals o amb baixa per IT, es poden incloure a un ERTO?

Si, es pot incloure els treballadors amb contractes eventuals i els que estan de baixa mèdica. 

Si quan s’aplica l’ERTO el treballador amb contracte temporal està en actiu, es trobarà en la mateixa situació que els seus companys amb contracte indefinit. Seguirà a l’atur en virtut de l’ERTO i quan finalitzi l’estat d’alarma es reprendran les condicions del contracte.

Què passa amb els contractes laborals que finalitzen durant l'ERTO?

Segons el Decret definit pel Govern Estatal, aquests contractes queden suspesos durant l’ERTO. Per tant, no finalitzen i queden pendents de renovació o finiquitar-lo.

Després de l'ERTO, l'empresa pot fer un ERO?

L’empresa està obligada a mantenir els treballadors en l’ERTO durant 6 mesos. Posteriorment, si pensa en fer un ERO haurà d’iniciar un nou expedient i justificar-lo. L’Administració haurà d’acceptar i confirmar l’ERO.

Pot una empresa decidir afrontar la crisi del COVID-19 fent ús de les vaca dels seus treballadors?

Per afrontar la crisi pot arribar a un acord amb els treballadors i representants legals. En aquest enteniment es pot valorar fer vacances, o fins i tot generar una bolsa d’hores extres.

Si un treballador sol·licita la reducció de jornada durant l'Estat d'Alarma per poder conciliar la vida professional amb la familiar, l'Estat compensa aquestes hores de reducció i les retribueix?

No, aquest cas es considera una decisió voluntaria igual que quan es pren fora de l’Estat d’alarma.

He estat en contacte amb un malalt de coronavirus. He d'estar 15 dies en aïllament per evitar més contagis però la meva feina és presencial. Puc d'agafar la baixa o l'atura per seguir cobrant aquestes dues setmanes?

En aquests casos tens dret a la prestació per Incapacitat Temporal. Per sol·licitar-la és necessari el sistema sanitari t’entregui un comunicat de baixa médica per aïllament. Aquesta baixa s’equipara a la que s’emet en cas de malaltia comuna.

Adelina Agustí, directora de Job Dream Consulting